Överprövning av ambulansupphandling


Falck Ambulans AB har med en juridisk affärsbyrå som ombud vänt sig till Förvaltningsdomstolen med en begäran om överprövning av den upphandling som Region Skåne gjort avseende ambulanssjukvården i distrikt 4 Skåne.

Det var ambulansbolaget Premedic Östergötland AB (Premedic) som vann upphandlingen i konkurrens med Samariten AB (Samariten) och Falck Ambulans AB (Falck). Nu ska Förvaltningsdomstolen i Malmö pröva om upphandlingen gått rätt till.

Vid inläsningen av den digra luntan av yttranden och svaromål går det inte att ta miste på att Falck känner sig duktigt uppskörtade.

Bland annat så anser Falck att upphandlingen inte följt den nya lagen som reglerar upphandlingar*. Den nya lagen har ersatt en äldre lag** från årsskiftet. Det kan anses vara en fullt rimligt synpunkt från Falck, det vill säga att Region Skåne upphandlar i enlighet med gällande lag, vilket i och för sig inte är alldeles säkert då föreskrifter och lagar inte sällan hanteras valhänt av regioner och landsting. Den nya lagen har bland annat skärpt skyldigheten att granska ekonomiska förutsättningar vid upphandlingar, vilket visat sig särskilt nödvändigt i ambulansbranschen efter flera ambulansbolags diverse ekonomiska svårigheter att äga betalningsförmåga och en stor ambulanskonkurs, tragiskt nog i Skåne***.

Det landstingsägda ambulansbolaget AISAB som på monopol opererar i Stockholm hade gått i konkurs för flera år sedan, om inte landstinget sköt till med riskvilliga skattemiljoner. Men det är en annan historia.

Rekordlåga anbud i tider av dynamisk dirigering

Efter anbudsinlämningen i Region Skåne hade Falck inlämnat ett anbud med det lägsta jämförelsepriset och Falck meddelade regionen att priset ingalunda var förhandlingsbart. Premedic och Samariten sänkte sina priser vid respektive förhandlingar.

Samariten sänkte årsbaserade pris med hela 6 MSEK, och Premedic sänkte sitt anbud med hela 7,97 MSEK, plus 4 MSEK för den extra ambulansenhet som skulle offereras. Regionens tjänstemän kunde med belåtenhet unna sig gott fikabröd från utvalt café i Kristianstad. För köpare av tjänster kan ju denna form av prissänkningar skapa stor glädje, åtminstone kortsiktigt. Ambulanspersonalen kanske nu med rätta tänker: där rök våra drömmar om att slippa jouren.

De ursprungliga anbuden resulterade i följande jämförelsepris:

1. Falck: 446 623 637 kr

2. Premedic: 483 150 725 kr

3. Samariten: 485 260 403 kr

Vid en senare förhandling med Region Skåne landade priserna på:

1. Premedic: 453 110 601 kr

2. Samariten: 464 429 638 kr

3. Falck: 466 623 637 kr

Notera att Premedics pris justerats nedåt med över 30 MSEK. Region Skåne borde med nyktert sinne åtminstone ställa sig frågan hur anbudsgivare först gör en kostnadsberäkning, som ska anses som bästa av anbud, men som sedan omprövas med en prissänkning på flera miljoner. Prutmånen synes varit god hos samtliga bolag.

Region Skåne applåderar och peppar inför kommande flisakabaré i Jönköping.

Det är förstås svårt att veta var processen i Förvaltningsdomstolen landar, men strukturen för upphandlingar känns igen från andra regioner och landsting som upphandlar väg- och luftburen ambulanssjukvård. Region Skåne har i förfrågningsunderlaget (helt i enlighet med den nya lagen) tydligt markerat att anbudsgivare ska ha en ekonomisk ställning, som är tillräckligt god för att över tid axla uppdraget.

Premedic har i sitt anbud inkommit med årsredovisningsliknande dokument, som saknar underskrifter, för att intyga den finansiella ställning som efterfrågas av regionen (bedöms av Credit Safe).

Regionen har inte begärt in några revisionsintyg eller moderbolagsgarantier, vilket reser befogade frågetecken. I synnerhet vid en så samhällsviktig upphandling som denna.

Kanske har Premedic kunnat mjölka ut vinst i Östergötland, som kan stå som säkerhetskoffert tuffa dagar. Det blir vi varse. 

För anställda vid ambulanssjukvården vid distrikt 4 i Skåne, kanske ovanstående siffror och en brevkurs i allmän ekonomilära, kan ge en hint om möjligheten till löneutveckling, övningstimmar, fordonsflotta och bemanningsstruktur. I en snabb procentuell omvänd beräkning bör ambulansbolagens taktik vid prissättningar (prissänkningar) inte användas i kommande löneförhandlingar, då risken för lägre lön över tid, aldrig är uppmuntrande.

Vill man på något sätt spå om framtidens ambulanssjukvård är det avgjort bästa att börja med att granska upphandlingar/- och budget för respektive region och landsting 

Det krävs en nykter och kunskapsmässig kraftuppsträckning bland regioner och landsting som upphandlar ambulanssjukvård. Jag skulle för egen del bli förvånad om inte denna upphandling görs om.

Det vi ser är dåliga upphandlingar, kryddade med än sämre kontraktsuppföljningar. Det förstnämnda påvisas tydligt av alla ärenden vid domstolarna. Nu ännu ett i raden.

 

Henrik Johansson. Kolumnist vid Samverkan 112
Henrik Johansson är kolumnist vid Samverkan 112

*     Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
**   Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
*** Sirius Humanums konkurs 

ANNONSER