VÄLKOMNA IN I PS STOCKHOLM LÄNS LANDSTING


Det är krönikören som står för åsikterna som förs fram i texten, inte tidningen Samverkan 112.


Stockholms läns landsting (SLL) som tidigare envisats att stå utanför PS-konceptet* har nu beslutat sig för att skrota sin hemmasnickrade modell för sjukvårdsledning, och som det enda återstående landstinget finalt ansluta sig till PS.

Stockholmsmodellen arkiveras således i papperskorgen och i och med detta har rikets samtliga landsting ett och samma koncept för prehospital sjukvårdsledning. Beslutet meddelades i förra veckan till länets verksamhetschefer.

Det har milt sagt varit märkligt att SLL år efter år valt att stå utanför PS-konceptet. Särskilt med tanke på att det finns hela 20 olika PS-fakulteter runt om i landet som regelbundet utbildar PS-användare i sitt eget landsting.

Samtliga aktörer som utbildar i PS har utbildats vid Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping, där de nu kan öppna champagnen och fira SLL:s beslut. Möjligen finns det även några vänner av Stockholmsmodellen som får ägna tid till en gravöl vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm.

Prehospital Sjukvårdsledning (PS) är ett nationellt utbildningskoncept som är helt uppbyggt för att möta Socialstyrelsens (SoS) tvingande föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer. Konceptet PS är fullt tillämpbart vid dagliga olyckor samt vid större händelser och katastrofer. Snart har 8000 personer utbildats på konceptet i hela riket. PS är odiskutabelt en av de största prehospitala utbildningsimplementeringarna någonsin med över 250 instruktörer i ett levande nätverk som snart finns i alla landsting.

Det är bara Stockholms läns landsting (SLL) som stått utanför PS-konceptet. SLL har envisas med en hemmasnickrad prehospital ledningsfilosofi, som vare sig utvärderats vetenskapligt eller tillförsäkrats övningstid. Det har varit olyckligt och rörigt

Det förefaller i många avseenden milt sagt märkligt att SLL år efter år stått utanför PS-konceptet. Särskilt med tanke på att det finns hela 20 olika PS-fakulteter runt om i landet som regelbundet utbildar PS-användare i sitt eget landsting. Samtliga aktörer som utbildar i PS har utbildats vid Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping.

Jag har tidigare skrivit om Socialstyrelsens så kallade ”RSA-rapport”, i vilken det framgår att landstingens förmåga kraftigt gått ner sedan utbildningsmedlen till prehospital sjukvårdsledning helt drogs bort från landstingens katastrofmedicinska utbildningar. Det har förstås fått konsekvenser.

Även i tider med ekonomiska ovädersmoln och konjunktursvängningar så är enhet och samordning ett beprövat skydd mot klydd och oklarheter. Detsamma gäller medicinska räddningsinsatser vid länsgränserna. Vid räddningsinsatser som skett mellan länen kring Stockholms län, har det ibland blivit förvirrat och otydligt, då Stockholms modell dels varit illa övad och föga implementerad bland personalen. Det har dessutom funnits en stor frusteration kring vissa länsövergripande ledningssituationer, som inte alls är sällsynta i ambulansverksamheten.

Nu är det viktigt att Socialstyrelsen proaktivt bidrar till fördjupade studier av PS-konceptets förtjänster. En ordentlig uppföljning skulle också behövas då det nu gått snart 12 år sedan ledningsmodellen infördes. Landstingen behöver alltjämt få hjälp att finansera sin medicinska sjukvårdsledning och möjlighet att träna tillsammans med andra landsting, kommuner och statliga aktörer. Ju mer beroende vi blir av samverkan, desto mindre är risken för eftersatta insatser. Raden av klåfingriga politiker och tjänstemäns försök att reducera ambulanssjukvård till ”laga efter läge” måste möta en stark enad prehospital organisation som arbetar för robusta system som håller över tid och länsgränserna.

Välkomna in i gemenskapen Stockholms läns landsting!
Henrik Hoffa Johansson, kolumnist S112

* Prehospital Sjukvårdsledning (PS) är ett nationellt utbildningskoncept som är helt uppbyggt för att möta Socialstyrelsens (SoS) tvingande föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer. Konceptet PS är fullt tillämpbart vid dagliga olyckor samt vid större händelser och katastrofer. Snart har 8000 personer utbildats på konceptet i hela riket. PS är odiskutabelt en av de största prehospitala utbildningsimplementeringarna någonsin med över 250 instruktörer i ett levande nätverk som snart finns i alla landsting.


 

ANNONSER