Arbetsmiljö

Blåljusbranscher – Arbetsskadefakta

Under 2014 var 56 568 personer sysselsatta inom de fyra blåljusbranscherna Ambulanstransporter och ambulanssjukvård, Brand- och räddningsverksamhet, Polisverksamhet och Säkerhetsverksamhet (varav män 67 procent och kvinnor 33 procent). Polisverksamheten hade flest sysselsatta, 29 179, och näst störst var Säkerhetsverksamheten, 16 061 sysselsatta.