Tio år av tacksamhet – räddad med hjälp av LUCAS


Magnus-B

”Ring 112” viskade han sedan blev allt svart. Det kunde ha varit Magnus sista ord någonsin. Men han överlevde. Tack vare två kompisar som utförde hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen.

Det hela började som en helt vanlig seriematch i badminton tillsammans med kollegorna, en eftermiddag den 25 mars 2006, på Bellevuestadion i Malmö.
Efter en halvtimmes spel tar 45-årige Magnus Bäckström en paus, och vankar fram och tillbaka i hallen för att skaka av sig en konstig olustkänsla i bröstet.
– Obehagen försvann inte, och jag hade inte ont. Jag ringde min fru och berättade att jag inte mådde riktigt bra. När samtalet var över svartnar det för mina ögon.
– Men jag hann säga ”ring 112” till mina spelkompisar, säger Magnus

Kedjan som räddade Magnus liv
Magnus minns inget av det som hände, varken minuterna före eller under själva hjärtstoppet. Allt är ett stort vakuum till dess att han vaknar upp fem dagar senare, på en intensivvårdsavdelning i Lund.
Det var badmintonkompisarna Stefan och Tommy som påbörjade omedelbar HLR i väntan på ambulans, på den då medvetslöse Magnus.
Ambulansbesättningen som tog hand om Magnus på Bellevuestadion i Malmö kopplade snabbt både defibrillator och LUCAS. Under 90 minuter, utan egen hjärtverksamhet, fick han en perfekt HLR med hjälp av LUCAS.
Efter stabilisering på SUS i Malmö överfördes Magnus till Lund för akut angiografi/PCI.
– På intensivvårdsavdelningen sänktes min kroppstemperatur till 33 grader Celsius i 24 timmar.
– Efter lite komplikationer med lunginflammation skrevs jag ut från sjukhuset drygt fjorton dagar efter hjärtstoppet. Och sedan lång tid tillbaka är jag helt återställd, berättar Magnus.

LUCAS – teknik från Skåne
LUCAS (Lund University Cardiac Assist System) utvecklades i slutet av 1990-talet av den svenske thoraxkirurgen Stig Steen.
Hjälpmedlet var initialt tänkt att användas för att upprätthålla tillräckligt perfussionstryck inför en organdonation.
När alla fördelarna med hjälpmedlet uppdagades såg professor Steen en ökad chans till överlevnad även vid hjärtstopp.
Forskningsmålet korrigerades omgående till att också omfatta återupplivning av patienter.
Sedan år 2004 har LUCAS använts inom ambulanssjukvården i Region Skåne.
Magnus Bäckström tillhör en av de hjärtstoppspatienter som räddats av hjärtkompressionsapparaten LUCAS och kompressioner med god kvalitét.

Tacksamhet
Den tacksamhet Magnus känner efter 10 år har inte avtagit.
– Till alla de personer som medverkade i kedjan, som räddade mitt liv är jag evigt tacksam, avslutar Magnus Bäckström. ■

Text: Sven Åsheden   Foto: Privat


 

ANNONSER