”Brandmännen har kunskapen i hjärtat”


Det har gått sju år sedan den tragiska händelsen, men Christer Ängehov har den – och dess följder – färsk i minnet.Christer-Angehov

– Det är det mörkaste minnet från min yrkeskarriär. Det värsta är att det som hände hade kunnat undvikas. Hade kvinnan stannat inne i sin lägenhet med barnen, och inte sprungit ut i det rökfyllda trapphuset, hade hon och barnen med stor sannolikhet överlevt. Det smärtar mig att tänka på, säger han.

Enkla men viktiga budskap

Erfarenheterna av branden har stärkt honom i övertygelsen om att information, kunskap och kommunikation är ingredienser vi behöver mer av för att minimera antalet dödsbränder i Sverige.

– För vår del måste vi hitta nya sätt att nå fram till de behovsgrupper vi vanligen har svårare att nå. Det är bland annat därför vi nu, på prov, inför händelsebaserade hembesök. Det innebär att vi en tid efter en brand gör hembesök i det aktuella området för att prata om brandsäkerhet. Det handlar i grund och botten om ett antal mycket enkla budskap: Att man ska ha minst en fungerande brandvarnare, att man aldrig ska gå ut i ett rökfyllt trapphus och att man ska stänga inne branden i sin lägenhet i händelse av brand, säger Christer Ängehov, som lyfter fram brandmännens kommunikativa kompetens och unika trovärdighet som två viktiga nyckelfaktorer.

– Vi har ett stort förtroende i samhället och det är något vi ska utnyttja. Jag tror att om en brandman ringer på dörren för att prata brandsäkerhet en kort tid efter att det brunnit i området, då är sannolikheten också stor att du är mottaglig för våra budskap. Brandmännen har denna kunskap i hjärtat på ett speciellt sätt. De om någon har mycket konkreta och påtagliga erfarenheter om vilken skillnad till exempel en fungerande brandvarnare gör, fortsätter Christer.

Etablera nya relationer

Hembesöken ska ses som en liten del i en helhet. Sedan länge bedriver Räddningstjänsten Skåne Nordväst så kallad utåtriktad verksamhet inom en mängd områden, inte minst när det gäller att möta barn och ungdomar.

– De händelsebaserade hembesöken vill vi nu utveckla enligt vår egen RSNV-modell. Vi kommer inte att nå alla – det gör man aldrig, utan vi måste använda flera olika metoder. Men om vi bara lyckas få upp några brandvarnare, eller få några att köpa en brandfilt, har vi lyckats. Dessutom handlar det om att etablera nya relationer. Genom att besöka människor i deras hemmiljö tror jag att vi kommer nå människor vi sällan når. Kanske kommer vi rentav att träffa nya svenskar som inte har någon relation till svensk räddningstjänst. Det i sig har ett väldigt stort värde: den trovärdighet vi har idag vill vi behålla även in i framtiden, avslutar Christer Ängehov.

Fakta om händelsebaserade hembesök

Efter en insats i en bostad kommer Räddningstjänsten Skåne Nordväst göra hembesök hos bostäder i närheten. Hur många hembesök som görs bestäms av hur stor eller allvarlig branden var.

Med sig har brandmännen informationsmaterial, och fokus ligger på de viktigaste budskapen, som till exempel att varje hem ska ha minst en brandvarnare, att aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus och att stänga inne branden. Självklart ges det även möjlighet att ställa frågor till brandmännen.

Brandmännen lämnar inget hem utan att en fungerande brandvarnare är uppsatt.

Det finns goda erfarenheter av hembesök, bland annat från London och andra delar av Storbritannien.

Vi är räddningstjänsten i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Vår vision: Olyckorna ska vara få och små!

Bildtext: Christer Ängehov, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Foto: Magnus Mosén


 

ANNONSER