Chatt och bilder nya verktyg för nödnumret 112 i framtiden

Den som ringer 112 ska i framtiden även kunna skicka bilder eller chatta med SOS-operatören, för att förmedla en tydligare bild av vad som har inträffat. Det är några av de möjligheter som SOS Alarm har undersökt i olika forskningsprojekt och som beskrivs i årsberättelsen för 2015.