Framtidens ambulanshelikopter?


AirMule-1

AirMule är den första helt automatiska helikoptern med interna rotorer, vilket gör att den kan flyga och landa i tät bebyggelse och svårtillgänglig terräng, utan att piloten utsätts för några risker. Nyligen genomförde en prototyp sin första helt självständiga flygtur och inom några år förväntas AirMule finnas ute på marknaden, till hjälp för räddningstjänster och försvarsmakter världen över.

– För fjorton år sedan grundade jag företaget Urban Aeronautics och man skulle kunna säga att det var då AirMule föddes, säger Rafi Yoeli och tänker tillbaka till den tiden det hela startade. Han är det lilla israeliska företagets vd och mannen bakom den förarlösa helikoptern som utvecklats där.
En viss del av tekniken härstammar ända från 1960-talet, då man inledde utvecklingen av interna rotorer. Det är just denna teknik som gör enmotoriga AirMule mycket mindre i omfång än ”vanliga” helikoptrar med externa rotorer.
– Med hjälp av de ursprungliga idéerna, olika former av modern teknik och mycket hårt arbete har vi utvecklat den nuvarande versionen av AirMule, som landar och lyfter helt vertikalt, fortsätter Yoeli. I början var det många som skrattade åt oss, men nu har de sett att vårt hårda arbete gett resultat och att vår förarlösa helikopter gör framsteg.

Behöver inte styras
Så fort man rapporterar en viss position till AirMule, kan den lyfta själv, flyga dit utan att bli fjärrstyrd, landa själv och sedan flyga tillbaka utan att någon person är inblandad i dess flygning.
Detta är dock endast en av fördelarna med AirMule. Ett annat kännetecken är just de interna rotorerna, som gör att AirMule är mycket mindre än traditionella helikoptrar.
Mellan AirMules landningshjul är det cirka två meter och hela fordonet är cirka tre och en halv meter brett. Detta kan jämföras med en ”vanlig” helikopter, vars rotorbredd är över tio meter. En sådan helikopter kan inte nå trånga eller svårtillgängliga utrymmen, varken i bebyggda områden (till exempel nära byggnader) eller i vildmark (tätbevuxna skogar, bergsmassiv, med mera).
– Vid till exempel bilolyckor, kan traditionella ambulanshelikoptrar ha svårt att komma fram på grund av tät bebyggelse och de har också svårt att landa i närheten av olycksplatsen på grund av trafikstockningar som uppstått till följd av olyckan, förklarar Yoeli. Här kan AirMules fördelar komma till användning, då den kan flyga mellan byggnader och landa på en liten plats med endast några meters radie.
– Ett mer extremt exempel är kraschen med Germanwings-flygplanet för ett knappt år sedan, säger Yoeli vidare. Då kunde vanliga ambulanshelikoptrar inte landa på platsen i Alperna där planet störtade, men AirMule skulle ha kunnat landa där.AirMule-2

Många fördelar
AirMule kan i princip landa var som helst, utan behov av landningsbana eller helikopterplatta. Den kan till exempel landa på mindre fartyg, på stridsfält eller i katastrofdrabbade zoner. Den kan frakta 500 kg vatten, mat, mediciner eller annan utrustning en sträcka på upp till fem mil, till personer i utsatta områden efter exempelvis jordbävningar eller översvämningar.
Den kan också, som ett alternativ till en ”vanlig” ambulanshelikopter, undsätta upp till två skadade personer på stridsfältet eller vid till exempel en klättringsolycka eller en eldsvåda i en skyskrapa. AirMule kommer dessutom till undsättning utan att någon pilot behöver sätta sitt liv i fara genom att flyga (och landa) i farliga områden och utan att riskera att en helikopter störtar på grund av att rotorbladen skadas.
Tack vare att AirMule inte kräver någon pilot, kan den också vara en kostnadseffektiv lösning för övervakning, flygbesprutning, transport av personer och material till oljeplattformar och i många andra situationer. Den kan naturligtvis användas dygnet runt, utan en pilot som behöver bytas ut, och fungerar väl i dåligt väder med starka vindar, vilket är problematiskt för traditionella helikoptrar.

Stort intresse
– Den nuvarande prototypen har väckt stor uppmärksamhet internationellt och många intresserade, från främst försvarsmakter och räddningstjänster, kommer till det lilla flygfältet i Megiddo i norra Israel, för att studera helikoptern på plats, berättar Yoeli glatt. Nu väntar vi på att få en formell beställning från någon potentiell kund, för att kunna färdigställa all utveckling.
– Vår förhoppning är att en sådan beställning ska komma in i år eller nästa år och att produktionen av AirMule ska bli regelbunden inom några år, avslutar Yoeli optimistiskt. ■

FAKTA:

Vikt: 771 kg
Maxlast: 500 kg
Maxhastighet: 190 km/h
Maxhöjd: 3 600 meter
Flygtid: Upp till 5 timmar
Flygsträcka: Upp till 50 kilometer
Höjd: 230 centimeter
Bredd: 350 centimeter
Längd: 620 centimeter
Rotordiameter: 180 centimeter
Pris: 2-3 miljoner dollar

Text: Elliot Turvall  Foto: Rafi Yoeli


 

ANNONSER