Missvisande och ofullständig nyhet


Dagens Medicin publicerade 2016-03-16 en artikel med rubriken ”Skåne ska dirigera ambulansen själva”

SOS Alarm anser att nyheten om ”egen regi” är missvisande och ofullständig.

– Dirigering ska även i fortsättningen utföras av SOS Alarm och prioriteringen sker i  samverkan där SOS Alarm alltid har full redundans av operatör ifall Region Skåne inte lyckas bemanna med sjuksköterskor. Det blir ett successivt införande där allt sker i full samverkan mellan SOS och Region Skåne i SOS Alarms teknik och på SOS-centralen.

– Det är på inget sätt rätt  att jämföra med den vidarekoppling som sker för landstingen i Västmanland och Uppsala län. Där uppstår väntetider för den hjälpsökande genom vidarekoppling till ytterligare en larmcentral medan ambulansuppdraget i Skåne kommer att ske genom med-lyssning där dirigering och alarmering kan ske parallellt med 112-intervjun, säger Anders Klarström, Presschef, SOS Alarm Sverige AB.


 

 

ANNONSER