Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Missvisande och ofullständig nyhet


Dagens Medicin publicerade 2016-03-16 en artikel med rubriken ”Skåne ska dirigera ambulansen själva”

SOS Alarm anser att nyheten om ”egen regi” är missvisande och ofullständig.

– Dirigering ska även i fortsättningen utföras av SOS Alarm och prioriteringen sker i  samverkan där SOS Alarm alltid har full redundans av operatör ifall Region Skåne inte lyckas bemanna med sjuksköterskor. Det blir ett successivt införande där allt sker i full samverkan mellan SOS och Region Skåne i SOS Alarms teknik och på SOS-centralen.

– Det är på inget sätt rätt  att jämföra med den vidarekoppling som sker för landstingen i Västmanland och Uppsala län. Där uppstår väntetider för den hjälpsökande genom vidarekoppling till ytterligare en larmcentral medan ambulansuppdraget i Skåne kommer att ske genom med-lyssning där dirigering och alarmering kan ske parallellt med 112-intervjun, säger Anders Klarström, Presschef, SOS Alarm Sverige AB.