Har vi en jämlik ambulanssjukvård i Sverige?

Samverkan 112 har sammanställt Ambulans-Sveriges behandlingsriktlinjer. Flera län kommer förhoppningsvis att presentera nya uppdaterade behandlingsriktlinjer under året.


Stockholms läns landsting

Behandlingsriktlinjer (pdf) :

Anestesiläkemedel: Propofol, Ketamin, Midazolam, Alfentanil, Suxameton och  Fenylefrin

Regional-katastrofmedicinsk-plan (pdf):


Landstinget i Uppsala län

Behandlingsriktlinjer (pdf) :


Landstinget Sörmland

Behandlingsriktlinjer:    Inledning (pdf),   Allmän del (pdf),   Andningspåverkan (pdf),   Cirkulationspåverkan (pdf),   Medvetandepåverkan (pdf),   Akut buk och Obstetrik övrigt (pdf),   Trauma (pdf),   Barn (pdf),   Övriga tillstånd (pdf),   Preparanthandbok (pdf)


Region Östergötland

Behandlingsriktlinjer (pdf) :


Region Jönköpings län

Behandlingsriktlinjer (pdf) :


Region Kronoberg

Behandlingsriktlinjer (pdf) :

Anestesiläkemedel: Propofol, Ketamin, Midazolam, Fentanyl och  Suxameton


Landstinget i Kalmar län

Behandlingsriktlinjer (pdf) :


Region Gotland

Behandlingsriktlinjer (pdf) :


Landstinget Blekinge

Behandlingsriktlinjer (pdf) :           Läkemedel prehospitalt (pdf) :


Region Skåne

Behandlingsriktlinjer (pdf) :

Anestesiläkemedel: Ketamin och Midazolam

Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) – Länk


Region Halland

Behandlingsriktlinjer: Akut buk hos barn (pdf),   Akut buk vuxen (pdf),   Ambulent bedömning (pdf),   Anafylaxi (pdf),   Anafylaxi barn (pdf),   Astma KOL (pdf),   Basal behandling vuxen (pdf),   Brännskada (pdf),   Brännskada hos barn (pdf),   CBRNE-händelse (pdf),  Centrala bröstsmärtor (pdf),  Diabetes Mellitus hos barn (pdf),   Drunkning (pdf),   Drunkningstillbud hos barn (pdf),   Epiglottit (pdf),    Epiglottit hos barn (pdf),   Förlossning (pdf),   Graviditetskomplikationer (pdf),   Hjärtstopp (pdf),   Hjärtstopp hos barn (pdf),   Hyperglykemi vuxen (pdf),   Hypoglykemi vuxen (pdf),   Hypotermi (pdf),   Hypotermi hos barn (pdf),   Höftfraktur (pdf),   Högt andningshinder (pdf),   Inhalation skadliga ämnen (pdf),   Intoxikation (pdf),   Intoxikation hos barn (pdf),   Intranasal läkemedelsbehandling (pdf),   Intraosseös läkemedelsbehandling (pdf),   Kramper (pdf),   Kramper hos barn (pdf),   Lungödem (pdf),   Läkemedelsdoser till barn (pdf),   Medvetslöshet (pdf),   Normalvärden barn (pdf),   Näsblödning (pdf),   Obstruktiva besvär hos barn (pdf),   Pseudokrupp hos barn (pdf),   Speciella handläggningar (pdf),   Stroke (pdf),   Tracheal intubation (pdf),   Trauma allmänt (pdf),   Trauma hos barn (pdf),   Traumatiska typskador (pdf),   Undersökningsteknik (pdf)  Vätskebalans barn (pdf),   Ögonskador (pdf).                                


Västra Götalandsregionen

Behandlingsriktlinjer – NU (pdf) :

Anestesiläkemedel: Propofol, Ketamin och Alfentanil

Behandlingsriktlinjer – SU (pdf) :

Anestesiläkemedel: Propofol, Ketamin och Midazolam

Behandlingsriktlinjer – SÄS (pdf) :

Behandlingsriktlinjer – SKAS (pdf) :

Behandlingsriktlinjer – KUNGÄLV (pdf) :

Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum – Länk


Landstinget i Värmland

Behandlingsriktlinjer: Vuxna (pdf),    Barn (pdf),   Rutiner-och-instruktioner (pdf).


Region Örebro län

Behandlingsriktlinjer (pdf) :


Landstinget Västmanland

Behandlingsriktlinjer (pdf) :


Landstinget Dalarna

Behandlingsriktlinjer (pdf) :


Region Gävleborg

Behandlingsriktlinjer: http://riktlinjer.ambulansengavleborg.se


Landstinget Västernorrland

Behandlingsriktlinjer (App:


Region Jämtland Härjedalen

Behandlingsriktlinjer (pdf) :


Västerbottens läns landsting

Behandlingsriktlinjer (pdf) :


Norrbottens läns landsting

Behandlingsriktlinjer (pdf) :


Behandlingsriktlinjer SLAS 2018-01-02

Text: Sven Åsheden

 

 

ANNONSER