En närvarande räddningstjänst är en framgångsfaktor


Så har vi då fått ännu ett bevis på hur man i Töllsjö lyckas nå framgång genom ett kreativt och positivt lokalt engagemang. I förra veckan tog Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Särf) beslut om att hyra en ny lokal för brandvärnet i Töllsjö. Det var en mångårig kamp för bättre lokaler som därmed fick ett lyckligt slut.

För några år sedan genomgick Särf stora besparingar och bland annat ifrågasattes brandvärnens existens. Ett värn har ingen jourlagd personal utan man får förlita sig till att det finns personal tillgänglig i närområdet när larmet går. Frågan som då ställdes var om kostnaden för värnen motsvarade den insats de kunde göra och det gällde också värnet i Töllsjö. Det var den första utmaningen.

Medlemskommunerna i Särf har att ta ett gemensamt ansvar för räddningstjänsten inom hela förbundets område, bland annat att det finns förutsättningar för insatser inom rimlig tid överallt. När det gäller Töllsjö var det uppenbart att man ligger så till geografiskt att man har bland de längsta utryckningstiderna inom Särf. Det talar för bevarande av brandvärnet i Töllsjö.

När värnet dessutom, genom sin oerhört engagerade personal, har visat att man kan göra betydande insatser i ett tidigt skede vid bränder och olycksfall, blev slutsatsen så småningom att Töllsjö brandvärn skulle finnas kvar som en viktig del av Särf:s organisation.

Det var gott och väl så långt, men då återstod utmaning nummer två, eftersom det fanns ett annat hot mot värnets framtid. Nuvarande garage för brandbilen är byggt 1947 och i mycket dåligt skick. De personalutrymmen som finns är helt undermåliga och hela lokalen är på väg att dömas ut av arbetsmiljöskäl.

Nya lokaler är en nödvändighet och den diskussionen körde fast, framförallt av kostnadsskäl. Då klev värnets personal, tillsammans med en driftig entreprenör, fram och visade än en gång prov på hur ett positivt lokalt engagemang kan bli en framgångsfaktor. Värnets platschef, Jan Henriksson, uttryckte sig i BT på följande sätt: ”Om man bor i en liten by kan man inte bara ropa på kommunala satsningar. Om man kommer med ett färdigt förslag och är beredd att hjälpa till är det möjligt att få det man behöver. Man får jobba lite själv”.

Han är en av dem som förstått vad som ger resultat. Det är inte inlägg på sociala medier eller underskrifter på en namnlista med krav på kommunala pengar som påverkar ärendet. Det är positivt samarbete kring kreativa idéer som leder en fråga framåt.

Det är så den så kallade Töllsjöandan fungerar och den har tidigare resulterat i bland annat en välutrustad skolgård och den lokala affärens fortlevnad. För oss från Bollebygd i Särf:s direktion, Emma Isfeldt och undertecknad, har det varit en glädje att se hur ett målmedvetet arbete i Töllsjö nu har resulterat i att direktionen enhälligt beslutat om att, i samverkan med kommunen, hyra nya lokaler av en privat entreprenör till en kostnad som båda parter kan acceptera.

De största vinnarna är invånarna i Töllsjö. En närvarande räddningstjänst har en oerhört stor betydelse för tryggheten på en ort och vid sidan av övrig samhällsservice bidrar den till att göra en ort attraktiv. Töllsjö växer i befolkning och det är de som bor i Töllsjö som skapar förutsättningarna för denna positiva utveckling genom sitt hängivna engagemang för bygden.

Jag ser nu fram mot sommaren och invigningen av de nya lokalerna.

ANNONSER