Debatt

En närvarande räddningstjänst är en framgångsfaktor

En närvarande räddningstjänst har en oerhört stor betydelse för tryggheten på en ort och vid sidan av övrig samhällsservice bidrar den till att göra en ort attraktiv, skriver Christer Johansson (M).