Världsunika brandfordon


Båstads Räddningstjänst har två släckbilar som kan användas både i de 8,7 km parallella järnvägstunnlarna genom Hallandsås och i den dagliga verksamheten. Det ena fordonet är placerat i Förslöv.
Släckbilarna är klassade som ett tungt spårgående arbetsredskap och besiktigade för 20 km/h vid spårdrift.
Räddningstjänsten har även två växel-flak som kan köras med egen drift på järnvägsspåren.

Utmaningar för räddningstjänsten
En tågurspårning inne i den långa tunneln med brand, många skadade och fastklämda är räddningstjänstens skräckscenario.
En komplex och komplicerad arbetsmiljö där det kan vara mycket svårt att få en rimlig överblick.
Den främsta och största utmaningen ligger i att snabbt kunna transportera in såväl räddningsutrustning som personal från räddningstjänst, ambulanssjukvården, sjukvården, polisen, trafikverket med flera.
För att i nästa skede kunna transportera ut skadade och oskadda ur den långa tunneln.

Släckbilar och växelflak
Räddningstjänsten i Båstad har själva klurat ut hur släckbilarna och växelflaken ska utformas för att uppnå maximal flexi-bilitet och funktionalitet.
Idéer och tankar har följts upp med ett långt och intensivt utvecklingsarbete tillsammans med Autokaross i Floby och ett tyskt företag som bland annat konstrurat rälshjulen.
Släckbilarna ser ut som en vanlig brandbil vid en snabb blick. Vid en noggrannare granskning kan den uppmärksamme urskilja fyra snillrika och nersänkbara rälshjul bakom däcken.

Växelflakets vattentank rymmer åtta kubik och ovanpå tanken kan man transportera människor och utrustning. Antingen fyra bårplatser eller tio sittplatser.
De båda brandbilarna kan tillsammans med de två växelflaken ta in 20 kubikmeter vatten i tunneln.
Vid ett tillbud kör släckbilarna in från varsitt håll, i det tunnelrör som inte är påverkat av olyckan. Brandbilarna möts vid den tvärtunnel som är närmast själva skadeplatsen.
Svenska staten har betalat investeringen 24 miljoner kronor mot att räddningstjänsten står för alla eventuella insatser i tunnlarna. ■

Text och foto: Sven Åsheden


 

ANNONSER