Ambulanspersonalens handläggning borde varit snabbare


Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg — Region Halland

– Vi gör den här anmälan eftersom man undervärderade allvaret av skadan. Det ledde till att handläggningstiden på akutmottagningen blev väldigt lång, säger chefläkare Christer Allenmark.

Ambulansen larmades ut med högsta prioritet. Ambulanspersonalen som kom till skadeplatsen upplevde dock att patienten mådde så pass bra att man kunde köra en så kallad prio 2-transport till sjukhuset, alltså utan blåljus.

Efter 45 minuter kom man till akutmottagningen i Halmstad. Ytterligare två timmar senare gjordes en röntgenundersökning som visade att patienten hade en fraktur på bäckenet. En datortomografi-undersökning visade förutom frakturen också en blödning i buken. Patienten fördes till intensivvårdsavdelningen för vård, och då hade det gått mer än fem timmar sedan ankomsten till akuten.

– Olyckor där någon får en häst över sig kan ge livshotande skador. Då krävs det att handläggningen är snabbare än vad den var vid det här tillfället, säger Christer Allenmark.

Patienten opererades senare i Mölndal, och mår idag efter omständigheterna väl.

För mer information, kontakta:  Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.


 

ANNONSER