Ambulansbåt – 35 knop med en ambulans på däck


Ambulansbåt-1

En helt ny båttyp som uppfyller ambulanssjukvårdens höga krav, även i skärgårdsmiljö, invigdes för fjorton dagar sedan. 

Tillsammans med företaget Northern Offshores Services AB (NOS) har Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SUS) utvecklat en helt ny ambulansbåt. Båten Rescuer uppfyller regionens högt ställda krav på service och säkerhet för ambulanssjukvård i Göteborgs skärgård.

Höghastighetstransporter
– NOS står för såväl båt, besättning som medicinsk personal berättar David Kristensson, Chief Executive Officer.
Båttypen är en drygt 21 meters höghastighetskatamaran som är nästan åtta meter bred. Två Catepillar motorer på sammanlagt cirka 3 000 hk ger båten en maxfart på 35 knop när en vägambulans står på däck.
Rescuer har hela Göteborgs skärgård i sitt upptagningsområde. Från de norra delarna till de södra. Ambulansbåten är bemannad dygnet runt, med en befälhavare, en styrman och två ambulanssjuksköterskor. Alla är anställda av NOS.
I totalentreprenaden som kostar runt 14 miljoner om året ingår förutom båten all personal ombord, även den medicinska.
Den medicinska personalen har samma kompetens som övrig ambulanspersonal i regionen.
Avtalet med Northern Offshore Services AB löper över fem år med möjlighet till förlängning.

BÅT-FAKTA:
Längd löa: 21,25 m
Skrovlängd: 21,04 m
Bredd: 7,66 m
Djupgång: 1,30 m
Motorer: Två Catepillar C32 om 1081 bkW vardera.
Maxfart: 35 knop
Servicefart: 30 knop

Text: Sven Åsheden  Foto: Pernilla Sätherström, Pinkbox


 

ANNONSER