Ny struktur i avtalet med SOS Alarm

SOS-Alarm-5
Västra Götalandsregionen och SOS Alarm kommer att ha fortsatt avtal om prioritering och dirigering av ambulanser och liggande sjuktransporter. Det nya avtalet gäller från 1 april 2016 och har det nu gällande avtalet som grund.

Till regionstyrelsen den 6 oktober fanns ett förslag om att Västra Götalandsregionen (VGR) skulle ta över prioritering och dirigering av ambulanser i egen regi, liksom all dirigering av liggande sjuktransporter. En enig regionstyrelse beslutade dock att förhandlingarna som avslutats med SOS Alarm skulle återupptas, med inriktningen att få ett nytt eller förlängt avtal till stånd.

Regionstyrelsen beslutade också att förändringar skulle göras när det gäller verksamheter och strukturer inom VGR som hanterar avtalet med SOS Alarm.

Uppdraget kring de organisatoriska förändringarna pågår fortfarande.

Gällande förhandlingarna med SOS Alarm avslutades dessa den 16 november och innebär att ett nytt avtal på 18 månader börjar gälla från 1 april 2016. I avtalet har VGR och SOS Alarm fortsatt delat ansvar när det gäller dirigering av liggande sjuktransporter. SOS Alarm fortsätter att både dirigera och prioritera ambulanserna.

Prioriteringen ska ske enligt den Basmodell som SOS Alarm använder, och som innebär att SOS-operatörer svarar på samtalen men att sjuksköterskor kan involveras.

I nuvarande avtal finns krav på att sjuksköterskor ska svara på den största delen av samtalen, och vite utdelas när så inte sker. Det nya avtalet ger istället en extra ersättning när andelen sjuksköterskor som svarar på samtalen överstiger 81 procent. Omvänt ger en lägre andel sjuksköterskor avdrag på ersättningen.

SOS-sjuksköterskorna är nationellt organiserade men kan också vara placerade i Göteborg. Både deras och operatörernas kunskap om VGR:s sjukvårdssystem ska testas regelbundet.

Vidare förändras samarbetsstrukturen så att operativa möten särskiljs från möten som gäller avtals- och affärsfrågor.

Regionstyrelsen godkände principerna för nytt avtal med SOS Alarm och gav regiondirektören i uppdrag att underteckna avtalet.

Kontaktperson: Eva Arrdal, direktör för ägarstyrning, telefon: 0705-62 98 50

Källa:  Västra Götalandsregionen, VGR   Foto: SOS Alarm.   Skärmdump: AmbuAlarm

ANNONSER