Uppsala brandförsvar inför FIP (Första insatsperson) i Björklinge och Knutby

Uppsala-1

Brandförsvaret går nu vidare med utvecklingen av den operativa organisationen och inför under december FIP i Björklinge och Knutby.

I genomsnitt 3,5 minuter kortare väntan på hjälp från räddningstjänsten innebär Uppsala brandförsvars satsning på ”Första insatsperson” (FIP). Först ut var stationerna i Järlåsa och Skärplinge som började med FIP i december 2014 och nu har turen kommit till Björklinge och Knutby. Under 2016 kommer ”Första insatspersoner” att organiseras vid fler brandstationer och målet är att dessa på sikt ska finnas vid alla stationer som bemannas av räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

– En tidig insats är oftast avgörande för olyckans utgång och för den som är drabbad, säger avdelningschef Torbjörn Mattsson.

RiB-personal har en inställelsetid på sex eller sju minuter. De får larm till sina personsökare och har sedan sex alternativt sju minuter på sig att ta sig till brandstationen, byta om till larmställ och lämna stationen tillsammans i brandbilen. Första insatspersonen åker i egen räddningsbil direkt till olycksplatsen för att i tidigt skede kunna påbörja livräddande och skadebegränsande åtgärder. Resten av styrkan utgår precis som tidigare från brandstationen och ansluter till FIP på olycksplatsen.

I väntan på styrkan hinner FIP påbörja första hjälpen vid personskador, eller skadebegränsande åtgärder vid brand med hjälp av exempelvis handbrandsläckare. FIP hinner även skaffa sig en uppfattning om olyckan samt förbereda insatsen innan resten av styrkan anländer.

– Den person som har beredskap som FIP kommer att ha räddningsbilen med sig till jobbet, mataffären, träningslokaler och liknande, förklarar enhetschef Jörgen Olsson. Räddningsbilen kommer att synas ofta i samhället, vilket ska ses som en trygghet för de som bor och vistas där.

Mer information

Torbjörn Mattsson, avdelningschef
Telefon: 018-727 30 02, 0708-56 31 30
E-post: torbjorn.mattsson@uppsala.se

Jörgen Olsson, enhetschef
Telefon: 018-727 31 67, 0703-98 03 81
E-post: jorgen.olsson@uppsala.se

Foto: Uppsala Brandförsvar

ANNONSER