Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Kritisk granskning av halskrage på traumapatienter

Läs hela forskningsstudien här:  neu.2013.3094 (Engelsk text)

Kontaktuppgifter: 

Terje Sundstrøm, MD
Department of Biomedicine
University of Bergen
Jonas Liesvei 91
5020 Bergen, Norway
E-mail: terje.sundstrom@gmail.com

ANNONSER