Kritisk granskning av halskrage på traumapatienter

Läs hela forskningsstudien här:  neu.2013.3094 (Engelsk text)

Kontaktuppgifter: 

Terje Sundstrøm, MD
Department of Biomedicine
University of Bergen
Jonas Liesvei 91
5020 Bergen, Norway
E-mail: terje.sundstrom@gmail.com

ANNONSER