Långa svarstider på SOS Alarm ett allvarligt problem

– MSB ser allvarligt på detta. En person som ringer nödnumret behöver snabb kontakt. Långa svarstider kan också urholka förtroendet för tjänsten, säger Key Hedström chefsjurist på MSB.Logga---SOS-Alarm

MSB har i uppdrag att utöva tillsyn över och kontroll av att SOS Alarm Sverige AB uppfyller åtagandena i alarmeringsavtalet med staten.

Under 2014 har fokus varit på hur SOS Alarm:
– Arbetar för att leva upp till kraven på svarstider.
– Genomför samtalsuppföljningar för att säkerställa SOS-operatörernas kompetens.
– Arbetar med att positionera inkommande samtal.
– Arbetar för att förebygga och hantera interna störningar i det tekniska systemet.

Medelsvarstiden för nödsamtal till SOS Alarm närmar sig det dubbla mot vad som ska gälla enligt avtalet med staten.

För att komma till rätta med problematiken menar MSB att det behövs mer stabila ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för samhällets alarmeringstjänst. Otydlighet omkring det offentliga åtagandet och i styrningen av alarmeringstjänsten, liksom i fråga om ansvarsfördelningen mellan olika aktörer, äventyrar effektiviteten i verksamheterna och tryggheten för medborgarna.

I andra delar av SOS Alarms arbete som MSB tittat närmare på under året är myndigheten mer positiv.

– Under 2014 har SOS Alarm tre gånger per SOS-operatör genomfört uppföljningar av hur operatörerna hanterar intervjun med den som ringer 112. Från och med 2015 ingår det som en del i certifieringen, vilket är bra, säger Key Hedström.

Läs hela nyheten och rapporten på msb.se

Kontakt
MSB:s presstjänst, telefon 070-321 88 74, e-post infober [at] msb [dot] se

Fakta
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i uppdrag att utöva tillsyn och kontroll av att SOS Alarm Sverige AB uppfyller åtagandena i alarmeringsavtalet med staten. Alarmeringsavtalet reglerar SOS-tjänsten, som ska säkerställa att allmänheten i nödsituationer kan få kontakt med polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård. Mer om avtalet finns att läsa på msb.se

Kommentarer

  1. Marcus säger:

    resultat av att man jag bra ekonomisk balans eller vinst. Istället för att hjälpa tredje person. Den här verksamheten får inte vara resultat baserad. Gärna borde tänka till.
    Före detta operatör.

  2. Lotta säger:

    jag skulle vilja se en förändring hos befolkningen snarare ön hos SOS.. Om alla insåg vad som är just en NÖDSITUATION!!! Vad innebär behov av ambulans!? Är jag verkligen så sjuk eller skadadså jag måste måste ha vård under resan i en ambulans? Är det för att jag inte orkar be någon i min närhet om hjälp in till sjukhuset? Är det för att jag inte har pengar? Om jag bara måste tjuvringa så kanske jag ska ringa ngn annan… (JA.. Det finns både vuxna och barn som okynnesringer…) j

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*