Code 160 i det norska körkortet

Utbildningen  är  komprimerad  och  varar  10  heldagar.   Därefter  är  det  teoriprov  och  körprov  för  trafikinspektör  vid  statliga  Vegvesenet.

Hälsokravet för utryckningsförare är detsamma som för D-behörighet.

Utbildningen omfattar minst 18 timmar teori och 30-50 timmar körning. Övning i utryckningskörning sker mestadels på allmän väg (ska rapporteras till polismyndighet i fylket).

Det finns en teoribok som är på 250 sidor som bl. a omfattar ämnen som:

  • Behov för utryckningskörning
  • Förarkrav
  • Olika utryckningsfordon
  • Hastighetslära
  • Trafikpsykologi
  • Bedömning av olika trafiksituationer och riskmedvetande
  • Fordonsvård
  • Metodik och Trafiklagstiftning.

Lagstiftningen i Norge och Sverige är liknande på området men det finns några skillnader att ta hänsyn till vid utformandet av en svensk utbildning.

Bildtext: Fönebasen i Hälsingland är ett gigantiskt område mitt ute i skogen, med flygbanor och asfalterade småvägar som Ljusdals kommun tagit över från Fortifikationsverket.

Foto: Maria Jansson Sjödin

FAKTA OM FÖNEBASEN

På Fönebasen bedrivs utbildning inom räddningstjänst, polis och ambulans. Här byggs ett permanent träningslandskap upp och det avskilda läget gör att man kan arbeta avskilt, utan att störa omgivningen.

Flygbasen är belägen 2,5 mil nordost om Ljusdal, nära Färila, på en nedlagd större militärflygplats (fram till nedläggningen 2005, större än Arlanda!).

Huvudbanan som MPJ använder är 2.100 m lång och 25 m bred. Taxibanan är 2.300 meter och 8 meter bred. Dessutom övas det på ett nätverk av mindre vägar. På området finns även verkstadshall och maskinhall, samt en villa och två mindre hus med bland annat dusch, bastu och undervisningslokaler. Den totala ytan på fastigheten uppgår till 180 ha.
Försvaret har kostat på anläggningen ofantligt mycket pengar. Med dagens mått mätt så ligger det nog runt en miljard kronor.

ANNONSER