Svårt sjuk fick åka sjuktransport i stället för ambulans

Den aktuella dagen uppfattade personalen på ett äldreboende att en äldre man, som sedan en tid utreddes för låg puls, var tröttare än vanligt. En sjuksköterska gjorde bedömningen att patienten behövde akut sjukhusvård för sin låga puls (27 slag/minut).

Ambulanssjuksköterskorna som kom gjorde bedömningen att patienten kunde åka till akutmottagningen med sjuktransport, eftersom dennes tillstånd inte var nytt.

Patienten fick vänta 1,5 timmar på sjuktransporten till akutmottagningen. Där blev han snabbt omhändertagen och fick två dagar senare en pacemaker.

Landstinget har anmält händelsen eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada.

Efter händelsen har ambulanssjukvården uppmärksammat fallet för sina medarbetare och bland annat förtydligat praxis och rutiner.

För mer information kontakta:

Johan Nordmark, chefläkare
021-17 46 41

ANNONSER