Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Räddningsarbete med e-fordon

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med akademi och näringsliv samlat kunskap om hur man ska hantera e-fordon (fordon som har någon typ av elektrisk framdrift) vid skada, framförallt till räddningstjänst, men informationen är nyttig ur säkerhetsperspektiv för alla som kommer i kontakt med e-fordon i jobbet.

Informationen är samlad i en film (och annan info) här:

http://e-fordon.blogspot.se/

msb.se/raddningskedjan finns mer information.

ANNONSER