Räddningsarbete med e-fordon

E-fordons potentiella riskfaktorer vid trafikskadehändelse. Samlad information i en film (och annan info):