Ambulanstransporter via webb

Antalet ambulanstransporter ökar generellt. Det påverkar länets beredskapsläge eftersom antalet ambulanser i tjänst inte är obegränsade.
– Med det nya sättet att beställa planerad ambulanstransport kvalitetssäkrar vi utnyttjandet av ambulanserna. Den nya webbeställningen går också direkt in i SOS Alarms datasystem vilket ger bättre samordning, berättar Lars Norberg, verksamhetschef vid prehospitalt länscentrum.
Med den webbaserade beställningen styr patientens vårdbehov valet av transportsätt. Utifrån respektive landstings rutiner kan det handla om antingen vägambulans, ambulanshelikopter eller ambulansflyg. Några beställningar utförs med sjuktransportfordon där möjlighet finns till att administrera syrgas och intravenös infusion.
I och med införandet kan också Socialstyrelsens föreläggande, SOFSF 2009:10 uppfyllas. Där beskrivs ansvarsförhållanden vid ambulanstransporter.
– Det handlar bland annat om att alla patienter som transporteras ska ha en ansvarig läkare som ger skriftliga ordinationer till ambulanssjukvårdens medarbetare, säger Lars Norberg.
Akuta ärenden hanteras som tidigare genom att ringa larmnumret 112.
Finns ytterligare frågor kontakta: Lars Norberg, verksamhetschef prehospitalt länscentrum, 070-337 70 60

ANNONSER