Artikel

Upphandlingen av luftburen ambulanssjukvård avbryts

Landstingsstyrelsen i Västerbottens län beslutade vid sitt sammanträde i dag att den nationellt gemensamma upphandlingen kring luftburen ambulanssjukvård med flygplan, så kallad Fixed wing, ska avbrytas.