Det goda mötet

Jag tittar ganska ofta på TV-programmet 112 – på liv och död. Programmen är fyllda av dramatik i stort och smått. Mitt lite udda intresse ligger i att studera ”blåljuspersonalens” förmåga att sätta sig in i och förstå en annan människas upplevelsebild.