Var femte hjärtinfarktspatient tar inte ambulans

– Hjärt-kärlsjukdomar skördar flest liv av alla sjukdomar i Sverige och därför är det viktigt att alltid ringa ambulans om man misstänker hjärtinfarkt. Ju snabbare en person med misstänkt hjärtinfarkt får vård desto större är möjligheten att minska skadan på hjärtat, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas ungefär 30 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt. Av dem tog sig många till sjukhus på annat sätt än med ambulans. Nästan var femte som kom till sjukhus med den allvarligare typen av hjärtinfarkt tog sig dit på annat sätt än med ambulans. Redan i ambulansen kan den drabbade få vård som exempelvis blodproppshämmande behandling.

Det är stora skillnader mellan landstingen. I Kronobergs län tog sig 90 procent av de som drabbats av en allvarlig hjärtinfarkt till sjukhus med ambulans. På Gotland var motsvarande siffra bara 70 procent.

– Svensk forskning visar att en ökande andel av de som avlider i sin första hjärtinfarkt dör i hemmet eller ute i samhället medan allt fler av de som kommer till sjukhus i tid överlever, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2014 ger en unik helhetsbild över forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige. Sidorna 25–26 i Hjärtrapporten 2014 handlar om andelen ambulanstransporter vid hjärtinfarkt. Statistiken är hämtad från kvalitetsregistret Swedeheart.

För mer information, kontakta gärna:
Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden,
telefon 0708-54 42 42, eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Länkar:

Hjärtrapporten 2014
Sammanfattning av Hjärtrapporten 2014

Tabell: Andel av patienterna med ST-höjningsinfarkt (den allvarligare typen av hjärtinfarkt) som tog sig till sjukhus med ambulans 2010–2013

Landsting  Andel
Kronoberg:             90 %
Jämtland:               90 %
Kalmar:                   88 %
Gävleborg.              88 %
Östergötland:         87 %
Värmland:               87 %
Västra Götaland:    85 %
Dalarna:                   85 %
Halland:                  84 %
Stockholm:             83 %
Örebro:                    82 %
Jönköping:             82 %
Uppsala:                   81 %
Västerbotten:          80 %
Skåne:                      80 %
Västernorrland:       79 %
Norrbotten:             79 %
Västmanland:          79 %
Blekinge:                 78 %
Sörmland:               76 %
Gotland:                  70 %
Riket:                       82 %

Så bidrar man till forskningen:

– Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7
– Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
– Bli jubileumsgivare på www.hjart-lungfonden.se/jubileum
– Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00 – Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 100 kronor till forskningen

Mer från Hjärt-Lungfonden:
– Gilla oss på Facebook
– Följ oss på Twitter

Foto: Falck Ambulance

ANNONSER