Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Farthinder som låter utryckningsfordon passera obemärkt

Farthinder

Ett alternativt farthinder kan vara antingen passivt eller aktivt dynamiskt. Passivt dynamiska farthinder är sådana som exempelvis trycks ihop av tunga fordon, men som inte använder sig av elektronisk utrustning. En variant låter bussar och utryckningsfordon passera obemärkt genom att luften trycks ut via en säkerhetsventil om ett tyngre fordon kör över hindret (se illustration). Vanliga bilister däremot upplever liknande obehag som vid solida hinder.

– Nackdelen med passivt dynamiskt hinder är att vanliga bilar är tvungna att sänka hastigheten långt under skyltad hastighet, även på 30-vägar, vilket ger ett körbeteende där föraren accelererar upp bilen direkt efter farthindret till skyltad hastighet eller kanske även högre. Detta körsätt ger högre bullernivåer och mer utsläpp samt en sämre komfortnivå hos förarna, säger Omar Bagdadi, forskare på VTI.

Aktivt dynamiska farthinder är sådana som kan aktiveras med hjälp av elektronisk utrustning, exempelvis radar eller induktionsslingor som läser av vilken fordonstyp som närmar sig eller vilken hastighet fordonet håller.

Ett exempel är ett hinder där en lucka fälls ner i marken och skapar en motstående kant som fordonet kör på om det kör för fort. Med hjälp av en informationsskylt informeras förarna innan farthindret när deras hastighet är för hög. Styrsystemet som är inkopplat tillåter viss styrning av tillåten hastighet och tider på dygn/vecka samt kan utrustas med en mottagare för särskilda fordon, exempelvis ambulans och polis, som låter dessa fordon passera obehindrat oavsett hastighet.

– Dessa farthinder är konstruerade så att det ska gå att hålla ett högt trafikflöde på en vägsträcka i jämn hastighet. Farthindret kräver inte att vare sig bilister eller tunga fordon saktar in under den tillåtna hastigheten för att passera obehindrat, säger Omar Bagdadi.

Rapporten visar att det finns få dokumenterade utvärderingar av alternativa farthinder. Forskarna konstaterar att både passivt dynamiska och aktivt dynamiska farthinder är intressanta och till viss del kan ersätta och komplettera traditionella solida farthinder i Sverige.

VTI rapport 823

Mer information: Omar Bagdadi tel: 0243-44 68 64