Utryckning – dit ingen annan når

Avincis1

Avincis är en av världens ledande leverantörer av flygtjänster för akuttransporter, sök- och räddningsoperationer, brandräddning, med mera. Dessutom sysslar cirka 3 000 medarbetare med övervakning (både till havs och i städer) samt transport av personal till gas- och oljeplattformar ute till havs.

När det gäller den akuta delen av Avincis, är de anställda redo att rycka ut dygnet runt, var de än behövs. Förra året genomförde de till exempel drygt 50 000 sådana uppdrag. Beträffande de mer regelbundna uppgifterna, kretsar de kring övervakning (av till exempel fiskare, men även landgränser) och personaltransporter i energisektorn (framför allt gas och olja).

­Säkerhet i fokus
Som väntat är säkerheten i fokus hos Avincis. Kate Hill, taleskvinna för gruppen, berättar mer:
– Säkerheten är det absolut viktigaste för oss. Om ett uppdrag inte är säkert till hundra procent, åtar vi oss det inte. Vårt mål är alltid att rädda liv, så vi är inte beredda att riskera våra egna liv för att rädda andras.
– Säkerhetstänkandet genomsyrar hela vår verksamhet, fortsätter Hill. Det är inte ett separat ämne, utan löper som en röd tråd genom alla delar av våra uppdrag. Grunddokumenten inom detta område är våra mycket strikta säkerhetsriktlinjer, som vi följer till punkt och pricka.
– Redan när vi planerar ett uppdrag, sätts säkerheten i första rummet, förklarar Hill. Den dikterar vilken flygmaskin som ska användas, vilken pilot som är bäst lämpad, vilken sjukvårdspersonal som behövs, med mera. All personal har fått passande utbildning och de fortbildas kontinuerligt i bland annat säkerhet samt genomgår regelbundna hälsokontroller. Dessutom servas flygplanen och helikoptrarna, som är bland de mest avancerade som finns på marknaden, med jämna mellanrum.
– Även efter avslutat uppdrag dokumenteras hela händelseförloppet och slutsatser dras inför framtida uppgifter, säger Hill vidare. Alla dessa steg gör att vi kan vara övertygade om att uppdragen genomförs på det allra säkraste sättet.
Andra riktlinjer som reglerar Avincis sätt att arbeta är den etiska kod och den policy mot korruption som utvecklats inom koncernen. Dessa två skrifter (som finns tillgängliga på gruppens webbsida) är djupt rotade i den dagliga verksamheten och ska se till att allt sköts som det ska.
– Alla anställda, både på fältet och i ledningen, följer dessa regler fullt ut och de garanterar att såväl moraliska regler som lagar följs, poängterar Hill.

Finns i flera länder
Avincis är, som sagt, redan idag representerat i ett tiotal länder och nästa planerade marknad är Sverige, Danmark och Finland.
I dessa länder pågår för tillfället förhandlingar med Scandinavian AirAmbulance (som väntas bli en del av Avincis), med ett tjugotal flygplan och helikoptrar utspridda på ett dussin olika baser i regionen.
Scandinavian AirAmbulance specialiserar sig på sjuktransporter, både akuta sådana (till exempel vid olyckor) och icke akuta överföringar av patienter mellan sjukhus och för eftervård.
– Vi har stora förhoppningar inför att Scandinavian AirAmbulance ansluter sig till Avincis, understryker Hill. De bidrar med 160 kunniga medarbetare med en avundsvärd meritlista av att rädda liv.
Tillsammans kommer vi att kunna göra ännu mer för att alla patienter ska få en så bra, så snabb och så säker service som möjligt.

Avincis i siffror

  • Cirka 3 000 anställda.
  • Ungefär 350 flygplan och helikoptrar
  • av olika slag.
  • Verksamma i ett tiotal länder.
  • Aktivitet per år: Cirka 100 000 flygtimmar.
  • Över 50 000 akuta medicinska transporter.
  • Deltar i fler är 6 000 skogsbränder.
  • Räddar cirka 2 000 personer till havs och på berg.
  • Transporterar knappt 200 000 passagerare till gas- och oljeplattformar.

Text: Elliot Turvall    Foto: Avincis

ANNONSER