Ambulanssjukvårdaryrket tillbaka?

– En intressant utveckling, eftersom både behov och efterfrågan finns säger ambulanssjukvårdare Kalle Blomgren.
Redan 1997 aviserade Socialstyrelsen att det måste finnas en legitimerad sjuksköterska i varje ambulans framöver.
Landstingen fick därmed god tid på sig att rekrytera sjuksköterskor och vidareutbilda ambulanssjukvårdare.
Från och med den 1 november 2005 blev det aviserade kravet verklighet. Efter detta datum fick inte ambulanssjukvårdare hantera läkemedel.
NU-sjukvårdens ambulansverksamhet har arbetat hårt med att rekrytera personal.
I detta arbete ingår bland annat en intern satsning på att utbilda undersköterskor till ambulanssjukvårdare.

Hårt tryck
Därmed går NU-sjukvården mot strömmen. En bidragande orsak till att man satsar på ambulanssjukvårdare är att det varit svårt att hitta välutbildade sjuksköterskor till semesterperioderna.
När NU-sjukvården sökte undersköterskor med B-körkort för ambulanssjukvårdarutbildning anmälde sig 76 sökande.
Efter hårda fysiska tester, teoriprov och intervjuer antogs 15 undersköterskor till utbildningen. En har slutat under våren.

Påbyggnadsutbildning
Utbildningen är 40 veckor lång och innehåller en blandning av teori och praktik.
Under första terminen ligger fokus på praktik och mycket tid ute på NU-sjukvårdens ambulansstationer.
Höstterminen varvas mellan teori och praktik, men tonvikten ligger på teoridelen.
I december kommer de nyutbildade ambulanssjukvårdarna ut på arbetsmarknaden.
Det är ännu inte klart om utbildningsbevisen blir nationellt gångbara. Så här långt gäller bevisen endast i Västra Götalandsregionen och studenterna får ingen formell ambulanssjukvårdartitel.
Yrket kan vara på frammarsch. I höst startar ett privat företaget ambulanssjukvårdarutbildning.

Text: Sven Åsheden  Foto: Privat

ANNONSER