Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Samma ambulanskapacitet som förra sommaren

Idag kör ambulanser inte enbart akut sjuka patienter utan transporterar även patienter t ex mellan olika vårdgivare. För att ambulanserna ska kunna fokusera på att ta hand om de som är akut sjuka och kan behöva akutvård under transporten kommer landstinget att komplettera med sjukvårdstransporter som ska köra icke akut sjuka patienter. 

– Invånarna i Stockholm kan vara trygga med att ambulanssjukvården tar hand om alla patienter som behöver en ambulans. Genom att prioritera ambulanser till de som är i behov av akut vård och sjukvårdstransporter för övriga ambulansuppdrag använder vi resurserna där de behövs bäst, säger Anna Nergårdh, chefläkare vid Stockholms läns landsting.

Inom Stockholms läns landsting är det krav på att den medicinskt ansvarige i ambulansen ska vara specialistutbildad sjuksköterska. Det är ett högre krav än i övriga Sverige.

Med hög medicinsk kompetens hos specialistsjuksköterskan kan den akuta vården påbörjas redan i ambulansen. Det är dessutom viktigt att effektiva medicinska bedömningar görs så att patienten körs rätt från början, t.ex. kan en patient få komma direkt till geriatrisk vård utan att först behöva passera en akutmottagning.

Ambulanserna dirigeras över hela länet oberoende av var de är stationerade. SOS Alarm har överblick över var fordonen befinner sig och ser till att resurserna i högsta möjliga utsträckning finns fördelade på lämpligt sätt över hela länet.

Sjuktransportbilar

Årets satsning på sex sjuktransportbilar som ska komplettera den ordinarie ambulansverksamheten är ett resultat av utvärderingen från förra sommaren då två sjuktransportbilar användes. Dessa bemannades av grundutbildade sjuksköterskor i linje med socialstyrelsens krav och inriktades på mindre akuta ärenden av transportkaraktär som ändå kräver medicinsk kompetens. Åtgärden föll så väl ut att hälso- och sjukvårdsförvaltningen i år utökat den beställningen.

Fakta drifttimmar ambulans

På sommaren minskar generellt antal ärenden något. Ambulanssjukvården kommer att ta bort en del pass under vissa tidpunkter på dygnet samtidigt som hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillför sex sjuktransportbilar samt en ambulanshelikopter. Sammantaget kommer antalet drifttimmar, timmar då fordonen rullar och är redo att ta uppdrag, ligga i nivå med förra sommaren. Se tabell nedan:

Antal drifttimmar – normalvecka i juli 2010-2014

2010: 7 064

2011: 7 371

2012: 7 895

2013: 8 169

2014: 8 162

Fakta antal ambulanser

Totalt finns 68 ambulanser i länet. Under sommaren kommer samtliga tre leverantörer av ambulanssjukvård att minska på vissa pass för ambulanser enligt nedan. Detta kompletteras dock av de sex extra sjukvårdstransporter som är beställda, så att kapaciteten blir samma som förra sommaren.

Antal ambulanser i Stockholms län 2003-2014

2003–2010: 55

2011: 58

2012: 61

2013: 67

2014: 68 (i slutet av året ytterligare tre).

Antal sjukvårdstransporter i sommar:

Fyra sjuktransporter tillförs vecka 23–35

Två sjuktransporter tillförs vecka 26-35