Medical Card – medicinsk information i MC-hjälmar!

Varje år dödas och skadas ett antal motorcyklister. Medelåldern bland både MC-förare och passagerare ökar. Ett antal har någon form av kronisk sjukdom som kräver medicinering. Andra har allergier. Inom Sverige är en av indikatorerna för att nå målen i Nollvisionen snabb och adekvat räddning. Trafikverket har i skriften ”Gemensam strategi för ökad MC- och mopedsäkerhet” visat att 4 liv kan sparas per år inom detta område. Därför har SMC startat initiativet Medical Card. I mitten av mars skickar SMC ut ett klistermärke att fästa på hjälmen till alla våra medlemmar samt ett Medical Card att lägga i hjälmen mellan skal och stoppning. Det är tredje året i rad som korten skickas ut!Medical Car - framsida

Vid MC-turer då man färdas ensam finns, om en olycka sker, ingen som kan uppmärksamma ambulans- och vårdpersonal på patientens medicinska historia om motorcyklisten är medvetslös. Det är inte heller säkert att MC-kompisar är förtrogen med den medicinska statusen hos dem man kör motorcykel med.

Syftet med SMC:s projekt Medical Card är att snabba på medicinsk diagnostik som ligger till grund för fortsatt vård och behandling. Snabba åtgärder och operationer kan minska antalet dödade och skadade efter trafikolyckor. SMC:s hoppas att projektet kan bidra till en minskning av antalet dödade och skadade motorcyklister. Liknande projekt förekommer i andra delar av världen: www.rideralert.org och www.ambulancemotorcycleclub.150m.com

SMC har tagit fram dekaler som sätts längst ner mitt bak på MC-hjälmen och indikerar att hjälmens ägare har ett Medical Card i hjälmen. Dekalerna skickas ut tillsammans med medlemskorten under vecka 13, 2014. Tillsammans med dekalen följer ett Medical Card. Detta kort läggs in i hjälmen mellan skal och stoppning. På kortet fyller ägaren själv i uppgifter på vardera sidan innan det läggs i hjälmen. På den ena sidan ifylls: namn, personnummer, postnummer, nationalitet samt namn och telefon till närmast anhörig.Medical Car - baksida

På den andra sidan ifylls: allergier, sjukdomar, medicinering, blodförtunning samt behandlande sjukhus. All information är översatt till engelska. Även om de allra flesta människor är fullt friska kan det finnas ett värde i medicinsk information i motorcykelhjälmen.

ANNONSER