Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

I väntan på ambulans

Diagrammet visar hur antalet IVPA-insatser har förändrats mellan 2005 och 2012. Antalet insatser har ökat från 5 000 stycken under 2005 till 12 850 under 2012.

Den kommunala räddningstjänsten i Sverige utförde 90 800 räddningsinsatser under 2012. Det var en minskning (~2 %) jämfört med 2011 då antalet genomförda insatser var 92 600.

Text och illustration: Sven Åsheden,  Källa: MSB