Artikel

I väntan på ambulans

MSB följer årligen upp kommunernas verksamhet enligt LSO. Sedan 2006 har antalet kommuner och kommunalförbund som utför IVPA-uppdrag ökat från 81 till 151 stycken.