Falck Ambulans ska driva ambulanssjukvård åt Landstinget Västernorrland

Det handlar totalt om driften för 4 dygnsambulanser. En dygnsambulans vardera i Bredbyn och Stöde, samt två dygnsambulanser i Ånge.

Avtalet sträcker sig mellan 2014-02-01 till 2016-01-31 med möjlighet till 24 månaders förlängning.

Sven Engquist, VD på Falck Ambulans AB, säger:
”Vi är ödmjuka inför uppdraget, och gläds samtidigt åt att få förtroendet från Landstinget Västernorrland. Det är en bekräftelse på vår satsning på högsta kvalitet och en tillgänglig ambulanssjukvård året runt, dygnet runt.”

Falck Ambulans driver sedan tidigare ambulanssjukvård i Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Gotland och Skåne.

Avtal mellan Falck Ambulans och Landstinget Västernorrland tecknas den 30 september.

Presskontakt:
Staffan Thore
073-373 02 97
staffan.thore@se.falck.com

ANNONSER