Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

SOS Alarm har förändrad arbetsmetodik under sommaren

Säkerställa bästa tänkbara hjälp.  Utifrån vårt vårdgivaransvar har vi som mål att säkerställa att hjälpsökande/hjälpbehövande får bästa tänkbara hjälp trots att vi liksom flera andra vårdgivare kommer att ha brist på sjuksköterskor under sommarperioden. Det innebär att våra SOS operatörer i större utsträckning kommer att bedöma inkommande samtal som rör ambulansbeställning. Bedömningen sker genom sedvanlig intervju och med hjälp av beslutstödet Svensk medicinskt index.

Beprövad arbetsmodell.  En arbetsmodell som på inget sätt är ny utan något som vi redan idag använder inom ramen för vårt uppdrag till ett flertal landsting. Syftet med arbetssättet är att säkerställa att det finns sjuksköterskor tillgängliga i de ärenden där det finns behov av högre medicinsk kompetens och där sjuksköterskan med sin kompetens gör skillnad för den hjälpsökande/hjälpbehövande. Förändringen under sommaren innebär att vi, för att säkerställa hög tillgänglighet till våra sjuksköterskor, nu tvingas göra på samma sätt även i de landsting där vi har avtal om att alla vårdärende skall bedömmas av sjuksköterska.

Hög patientsäkerhet.  Precis som tidigare arbetar SOS operatörerna och sjuksköterskorna med hjälp av Svenskt medicinskt index vid vårdbedömningar, ett beprövat arbetssätt som syftar till att skapa en hög patientsäkert. Under den dryga månaden som vi arbetat enligt ovan rutin över hela landet har vi inte sätt några avikelser eller annan negativ påverkan som skulle kunna bero på förändrat arbetssätt. Våra SOS operatörer har utbildning och gör bedömningar och handlägger vårdärende utefter sin kompetens och Svenskt medicinskt index och om det inte räcker till så tar en SOS sjuksköterska över den vidare handläggningen eller rådgivningen.

ANNONSER