Ny myndighet för vård och omsorg

Den 1 juni 2013 övergår tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten från Socialstyrelsen till den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Här listas vilka ansvarsområden som följer med dit och vilka som blir kvar hos Socialstyrelsen.

Patienterna nöjda med Skånes ambulanssjukvård

Falck Ambulans driver idag ambulanssjukvård i samtliga fyra ambulansdistrikt på uppdrag av Region Skåne. Redan 1993 fick vi vårt första ambulanskontrakt i Skåne och vi har sedan dess varit med och utvecklat ambulanssjukvården.