Alarmeringstjänstutredningen överlämnar slutbetänkande

041f7c8c_korradRegeringen beslutade den 1 december 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över samhällets alarmeringstjänst. Översynen har haft till syfte att säkerställa att alarmeringstjänsten fungerar på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt. I uppdraget har ingått att kartlägga samhällets alarmeringstjänst, pröva och föreslå i vilken organisationsform verksamheten ska bedrivas.

Genom tilläggsdirektiv den 4 april 2012 förlängdes utredningstiden så att slutredovisning av uppdraget skulle ske senast den 30 april 2013.

Som särskild utredare förordnades f.d. generaldirektören Marie Hafström från och med den 4 april 2012. Som sekreterare förordnades den 12 april 2012 Ingrid Strömberg. Den 2 januari 2013 beslutades att Ingrid Strömberg skulle vara huvudsekreterare i utredningen. Som sekreterare förordnades den 5 maj 2012 departementsekretaren Kristina Bram. Den 25 februari 2013 förordnades juristen Joakim Beck-Friis som sekreterare i utredningen.

Utredningen, som har antagit namnet Alarmeringstjänstutredningen, överlämnar härmed sitt betänkande En myndighet för alarmering (SOU 2013:33).

I och med detta är utredningens uppdrag avslutat. Stockholm i april 2013

Marie Hafström /Ingrid Strömberg / Kristina Bram /Joakim Beck-Friis

Länk till hela utredningen: SOU 2013:33 En myndighet för alarmering (pdf 2,7 MB)

Bildtext: Försvarsminister Karin Enström.

ANNONSER