Nr 2 2013 har lämnat tryckeriet

INNEHÅLL:

 • SALSA i Skaraborg – Samtidigt larm
 • IVPA föddes i Värmländska Torsby
 • Singel responder – har allt utom bår
 • Medicinskt stöd till ambulansbesättningar
 • Personalen kluvna till RLS
 • Vem är yrkesförare – rent definitionsmässigt
 • Många lämnar sina arbeten – ALARM
 • Ny utbildning för trafikinstruktörer
 • Intelligent ”olycks-app” som larmar 112
 • Sven Moe i Duved – en av fjällens hjältar
 • Hells Angels och Original Gangsters
 • Intelligent ”olycks-app” – som larmar
 • Höjda ben – lyft för HLR?
 • Trafikmedicin för utryckningsförare
 • Händer bara andra – inte mig
 • Aktörernas ansvar på en skadeplats
 • Marknadsnyheter

ANNONSER