Uppdaterat kartmaterial i ambulanserna

1. Den enskilde medarbetaren i ambulansen skall vara familjär med att hitta inom sitt närområde i Skåne. Kontinuerlig utbildning sker för detta men ingår även i introduktionsutbildningen för nyanställda på arbetsplatsen inför första tjänstgöringspass. I detta ingår givetvis att kunna hitta till sjukhus och andra vårdinrättningar, att kunna välja bästa väg dagtid/nattetid, vid rusningstrafik, vägarbete mm.

2. Uppdaterat kartmaterial. I avtalet med ambulansentreprenörer finns inskrivet att kartmaterialet skall vara uppdaterat. Brister har funnits i detta framförallt i distrikt 1, 3 och 4. Falck ambulans AB som tog över driften efter Sirius Humanum i mars 2012 i dessa distrikt har vid uppföljning meddelat att man åtgärdat detta till största del.

3. GPS i ambulanserna. Digitalt kartstöd kan med fördel användas i ambulanserna. Idag har inte alla ambulanser detta eftersom det tidigare digitala kartstödet inte kan användas pga. teknikskifte av informationsbärare (mobitex till tetrasystem) nationellt i Sverige. Detta problem har alla landsting haft men i Region Skåne har det förelegat administrativa problem att starta ny upphandling av informations-/navigeringssystem till ambulanserna. Det pågår för närvarande en förstudie inför en eventuell upphandling av nytt informations-/navigeringssystem.

4. Ambulansteam kan alltid begära hjälp av ambulansdirigent (SOS Alarm AB) för navigering. Alla ambulanser är synliga via GPS för larmoperatören som via radio/telefon kan vägvisa ambulansteamet till destination.

Text: Region Skånes Prehospitala Centrum – RSPC

ANNONSER