Falcks fordonspark håller hög kvalitet

Rapporten ingick en faktauppgift som omfattar ambulanser från samtliga utförare: landsting, regioner och privata entreprenörer. Faktauppgiften gick ut på att år 2011 underkändes nästan var tredje ambulans vid första besiktningen, och belades därmed med efterkontroll. Detta benämner vi som ett generellt Sverigegenomsnitt. Denna nyhet har sedan rapporterats av flera medier, senast av Sveriges Radios Ekoredaktion.

Vi blev själva nyfikna på faktauppgiften och ville jämföra siffran med statusen på våra egna ambulansfordon. Vi driver ambulansverksamhet i Stockholm, Skåne, Östergötland, Västerbotten och Gotland. Totalt har vi 150 ambulansfordon i vår fordonsflotta, detta inkluderar både ordinarie ambulanser och reservambulanser. Vi har undersökt hur många av våra ambulansfordon som blev godkända direkt vid första besiktning och hur många som fick genomföra en godkänd ombesiktning (senaste besiktningen gäller). Nedan redovisar vi resultatet av vår undersökning, från januari 2013.

  Godkänd direkt Godkänd ombesiktning Ambulanser totalt
Stockholm 22 (95,7%) 1 (4,3%) 23
Skåne 80 (94,1%) 5 (5,9%) 85
Östergötland 23 (82,1%) 5 (17,9%) 28
Västerbotten 7 (87,5%) 1 (12,5%) 8
Gotland 5 (83,3%) 1 (16,7%) 6
TOTALT Sverige: 137 (91,3%) 13 (8,7%) 150

 

Vår undersökning visar därmed att våra ambulansfordon har betydligt högre frekvens för godkännande vid första besiktning än Sverigegenomsnittet (var tredje ambulans). I till exempel Stockholm ligger vi så lågt som att 4,3 % av våra ambulansfordon krävde ombesiktning (var 20:e ambulans), 95,7 % av våra fordon godkändes direkt. I Skåne var samma siffra 5,9 %. Även vårt riksgenomsnitt på 8,7 % ligger långt under Sverigegenomsnittet. Samtliga våra områden visar på betydligt bättre resultat än genomsnittet för hela ambulanssjukvården i Sverige.

Ambulanssjukvården ska vara patientsäker och man ska kunna lita på att vi alltid finns där när medborgarna behöver oss. Det är glädjande att kunna rapportera att Falck Ambulans fordonspark håller hög kvalitet och att vi arbetar långsiktigt med systematiskt underhåll för samtliga våra fordon.

Staffan Thore
Presskontakt, Falck Ambulans
staffan.thore@se.falck.com, 073-373 02 97

ANNONSER