Fördröjningen av ambulansen innebar sannolikt en stor risk för patienten.

En hustru ringer 112 för sin makes räkning. Han kräks, sluddrar och har ont i bröstet. Vid intervju indexeras ärendet omgående som en prioritet 1. När hustrun ringer tillbaka ca 50 min senare upptäcks att ingen ambulans är utlarmad. En ambulans med prioritet 1 larmas ut omgående och är på plats hos patienten 6 minuter senare. Bedömningen utifrån den interna utredningen visar att fördröjningen av ambulansen sannolikt innebar en stor risk för mannen.

ANNONSER