Övningsplats i Luleå förbättrar tågsäkerhet

Den 4 -5 december genomfördes den första kursen i tågkraschräddning i nordligt vinterklimat. I samarbete med Norrbottens Järnvägsmuseum och SJ kan personal vid ambulans och räddningstjänst i norra Sverige för första gången öva räddning vid en fingerad tågkrasch.

SJ har bidragit med två tågvagnar av liggvagnsmodell som blir övningsobjekt på Norrbottens Järnvägsmuseum egen anläggning i Luleå där en tillfällig övningsplats iordningställts.

– Genom den positiva inställning som visats lokalt och regionalt finns förhoppningar om att vi på sikt kan bygga upp en permanent övningsanläggning här i Luleå, säger Ulf Björnstig.

Hittills finns det bara en permanent anläggning för tågkraschutbildning vid MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd) verksamhetscenter i skånska Revinge utanför Lund.

– Därför är det väldigt viktigt att skapa en övningsanläggning där vi praktiskt kan öva hur vi i kallt klimat räddar personer så att vi undviker att de drabbade blir nedkylda – ett tillstånd som akutläkare hatar eftersom det försämrar utgången för de skadade, säger Ulf Björnstig.

Säkerheten på svenska järnvägar är mycket hög och Trafikverket, samt tågbolag som SJ, satsar stort på förebyggande verksamhet som minimerar riskerna för tågolyckor. Det handlar om säkra signalsystem, förbättrat fordonsunderhåll, krocktåligare fordon och trafiksäkerhetsutbildning för personalen.

– Men om olyckan inträffar är det viktigt att ambulans, räddningstjänst- och andra involverade får öva på hur man mest effektivt tar hand om skadade och chockade resenärer, säger Ulf Björnstig.

Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Umeå universitet genomför utbildningen i samverkan med Norrbottens läns landsting och Räddningstjänsterna i den så kallade Femkanten kring Luleå, bestående av Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn. Till tågkraschutbildningen har även Norrbottens läns landsting bjudit in norsk och finsk ambulanspersonal. Detta är en del av ett projekt avseende gränssamverkan inom prehospital akutsjukvård som drivs av Landstinget.

Bilden: En omkullvält liggvagn från SJ blir övningsplats för räddningstjänsten i norra Sverige.

För mera information kontakta: Ulf Björnstig, professor Umeå Universitet på 070-555 1952 eller SJs Pressavdelning: 010-751 51 84.

Varje dag reser 100 000 kunder med SJ och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 800 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2011 omsatte SJ 8 miljarder kronor.

ANNONSER