Solvarm räddningstjänst i Bålsta

Solvärme har inte riktigt blivit stort i Sverige, Inte ännu. Men att kombinera bergvärme med solfångare blir en allt vanligare lösning – i synnerhet för de som förbrukar stora mängder varmvatten året runt.

När Håbo Kommun skulle investera i ny värmeanläggning för räddningstjänsten i Bålsta hade man därför solfångare med i upphandlingsunderlaget. Här finns nämligen inte bara brandmän som ska duscha och brandfordon som ska tvättas. Här finns även en sporthall som används av både kommunens anställda och lokala idrottsföreningar. Och garage där sju brandbilar och en ambulans ska hållas varma, torra och aktionsberedda i alla väder.

Bålsta Brandstation är också resurs för hela Stockholmsregionen och Mälardalen när det gåller tung räddning i trafik. Totalt är 30 brandmän knutna till stationen.

– Varje gång man ska kombinera olika uppvärmningsmetoder så kan man få oförutsedda problem. Men jag måste säga att det märks att man inom NIBE både arbetar med värmepumpar och solvärme. Integrationen är genomtänkt och utprövad så kunderna får en lösning som verkligen fungerar.

Värmen från solfångarna används inte bara för att producera stora mängder varmt vatten. Man gör även så kallad solåterladdning ner i borrhålen.

– Solvärmen är helt gratis, berättar Dan.

– Även bergvärmepumparna använder på vintern solvärme som lagrats i berget under sommaren. Genom att pumpa ner varmt vatten från solfångarna höjer vi temperaturen nere i borrhålet ännu mer. Och får alltså ännu bättre verkningsgrad på vintern!

Foto: Räddningstjänsten i Bålsta utanför Enköping har investerat i en helt ny värmeanläggning. Där solfångare i kombination med bergvärme ser till att man har näst intill gratis varmvatten under hela sommare

ANNONSER