Pionjärarbete tillsammans med er blåljusfunktionärer

Nu är semestertrafiken i full gång på våra vägar. Låt oss hoppas att vi slipper allför många svarta olycksrubriker denna sommar.  Men ett antal lär det dessvärre bli för blåljuspersonal runtom i Sverige.

Självskryt brukar vi inte ägna oss åt, men en dag som denna bör det vara oss förlåtet att visa lite stolthet när vi kan berättar om vårt kommande samarbete med Riksidrottsförbundet (RF). Tillsammans ska vi homogenisera säkerhetsarbetet för Specialförbund (SF),  öka samförstånd, kunskapsutbyte och samarbete mellan SF och alla blåljusfunktionärer som medverkar i olika sportevenemang.

Tävlingsledaren för ett sportevenemang måste alltid ha en god bild av vad som kan komma att hända på evenemanget och säkerställa att man har beredskap för att hantera olika situationer. Tävlingsledaren måste också veta vilken sjukvårdsberedskap som krävs/finns och vilka situationer som dessa funktionärer ska kunna hantera? Vilken kompetens har funktionärerna som finns på området? Har dessa utbildning i första hjälpen, akut omhändertagande eller är det legitimerad sjukvårdspersonal eller båda kategorierna? Det är också tävlingsledarens uppgift att besiktiga sjukvården som ska vara på plats.

Tvärt emot vad man skulle kunna tro så händer det att sjukvårdspersonal och funktionärer, som är satt att bevaka ett sportevenemang, inte följer gällande tävlingsreglemente. Det är olyckligt och kan leda till oacceptabla misstag. Men handen på hjärtat, har du koll på vilka lagar, reglementen och förordningar som gäller vid den idrottsutövning där du medverkar som funktionär?
Vet du vad Rikspolisstyrelsens RPS-FAP 512 är? Vet du vilket säkerhetsreglemente som gäller och så vidare…?

För dom flesta av oss är det lika naturligt och självklart som att vakna på morgonen, att göra ett bra och professionellt jobb.
Målet är att hela tiden vara steget före i händelseutvecklingen, dvs. ha en buffertzon mellan den förestående olyckan och vad som faktiskt händer. En god beredskap innebär att man är väl förberedd på vad som kan komma att hända, att man har planerat i förväg, att man har ett säkerhetstänkande och att man följer gällande reglementen.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och Svemo ska vi ge alla funktionärer klara riktlinjer för vad som gäller vid olika motor- och idrottevenemang.
Avslutningsvis vill jag tillönska alla våra läsare en skön och go sommar och på återseende i början av september!

Sven Åsheden. chefredaktör och ansvarig utgivare

ANNONSER