Sexhjulingar ett stortlyft för räddningstjänsten

Den 6 oktober överlämnades två efterlängtade fordon till räddningstjänsterna på öarna Grötö och Kalvsund i Öckerö kommun.
De specialanpassade sexhjuliga terrängfordonen från Polaris innebär ett rejält lyft för räddningstjänsten. Fordonen är genomtänkt utformade för att kunna användas både till räddnings- och sjuktransportuppdrag. Dessutom kan de vid behov också användas för snöröjning.
Dragfordonen är sexhjuliga Polaris Ranger. Dragfordonet har ett flak med brandutrustning som alltid följer med. Där finns också en tank med 360 liter vatten och en Fire Express motorspruta. Det finns också möjlighet att använda skum vid behov. Till fordonen hör ett sjuktransport- och ett räddningssläp som väljs beroende på typ av uppdrag.

Cykelkärran har ersatts
– Den största vinsten med dem är nog för sjuktransporter. Tidigare har vi fått transportera sjuka på en öppen cykelkärra med bår. Det är inte så roligt för den sjuke alla gånger när det regnar och blåser, berättar Erling Eriksson, koordinator på räddningstjänsten i Öckerö kommun.
Nu kan invånarna på öarna alltså räkna med högre komfort vid sjuktransporter. De nya fordonen har en släpvagn med sjukhytt försedd med en allfa-bår. Intill ena långväggen finns en sittbänk med plats för 3-4 personer. Ljus får man från strömsnål LED-belysning, och vid behov finns också ett mobilt värmeaggregat som kan kopplas in.
Gäller uppdraget i stället brand eller räddning kopplar man på räddningssläpet. Det är utrustat som en liten brandbil med ett genomtänkt urval av räddningsutrustning. De nya fordonen är betydligt bättre anpassade till öarnas smala och kuperade vägar än den skåpbil och lättare lastbil som tidigare använts. Dessutom kan fordonen vid behov användas för plogning och sandning.
Grötö och Kalvsund är öar utan landförbindelse i Öckerö kommun strax utanför Göteborg. På Kalvsund bor ungefär 300 personer, på Grötö något färre. På öarna finns inga bilar, och vägarna är små och smala. Bilfärja går bara en gång i veckan, annars är det personfärja som gäller.

Samarbetsprojekt
Räddningstjänsten sköts av ett brandvärn där ett tiotal personer ingår på varje ö. För sjuktransporter från öarna används antingen helikopter eller ambulansbåt – men då gäller det ju att transportera den drabbade till hamnen eller helikoptern på ett bra sätt också. Något som numera alltså smidigt kan lösas med de nya sexhjulingarna. De nya fordonen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Öckerö kommun. Sahlgrenska har bidragit ekonomiskt, och kommunen har köpt in fordon och utrustning. Samarbetet innebär också att kommunen även i fortsättningen kommer att stå för sjuktransporten på öarna – något som egentligen är ambulanssjukvårdens ansvar.
Samarbetet illustreras av att både kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag och Mats Kihlgren, ambulanschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset, höll tal vid invigningen vid hamnen i Kalvsund. Ett 40-tal intresserade hade kommit för att titta på det nya fordonet och fika. På plats fanns också personal från ambulansbåten Hjärtrud och besättningen från Sjöräddningssällskapets Märta Collin.
– Falck ambulans som bemannar ambulansbåten har också nycklar till sexhjulingarna och är utbildade på att köra dem om det skulle vara så olyckligt att ingen vid brandvärnet finns tillgänglig, berättar Erling Eriksson.
Att sexhjulingarna verkligen fyller ett behov bekräftades direkt. På förmiddagen samma dag som invigningen kom det första larmet, sjuktransport av en äldre kvinna!

Text: Bosse Rosén  Foto: Erling Eriksson

ANNONSER