Tillsynsmyndigheternas irrationalitet ger walkover

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är inget att hålla i handen när läkemedelsfrågan inom ambulanssjukvården kommer på tal. Detta oavsett om man är för en restriktiv eller liberal tillämpning av … [Läs mer...]