Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Samverkan 112 är tidningen som täcker hela blåljussektorn. Passar dig som jobbar i branschen eller som är intresserad av att veta mer om polisen, räddningstjänsten, ambulans, kustbevakning, tull, sjöräddning, larmcentral m.fl.

ARTIKLAR

Flera personer häktade för narkotikarelaterad brottslighet

Under tisdagen den 5 juni skedde ett flertal husrannsakningar i Boden, vilket ledde till att flera personer frihetsberövades.

Dykförbud vid värdefullt skeppsvrak

Dykförbud råder i området där skeppsvraket Resande man ligger. Kustbevakningen kommer som en del av sin verksamhet till sjöss, att övervaka området för att se till dykförbudet respekteras.

KBV 032 mot Lysekil

KBV 032 överlämnades till Kustbevakningen vid en enkel cermoni på kajen i Wolgast, Tyskland. Därefter avseglade fartyget mot sin nya hemmahamn i Lysekil.

Kustbevakningen släckte brinnande sjöbodar på Donsö

Kustbevakningens ledningscentral Sydväst fick larm om att en sjöbod brann på Donsö. Kustbevakningens enhet KBV 288 transporterade polisen till platsen och deltog sedan i släckningsarbetet.

ANNONSER