Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Samverkan 112 är tidningen som täcker hela blåljussektorn. Passar dig som jobbar i branschen eller som är intresserad av att veta mer om polisen, räddningstjänsten, ambulans, kustbevakning, tull, sjöräddning, larmcentral m.fl.

ARTIKLAR

Forskning
Sven Åsheden

Få närstående erbjuds stöd

Varje år dör tusentals svenskar av plötsligt hjärtstopp. Tiden efter kan vara mycket svår för närstående, men få erbjuds stödinsatser av vården. En ny avhandling av Nina Carlsson lyfter behovet av professionella stödinsatser för att hjälpa närstående hantera sorgen.

Pressmeddelande
Sven Åsheden

Blir ny VD för SOS Alarm

Madeleine Raukas är utsedd av styrelsen till ny VD för SOS Alarm efter Maria Khorsand som går i pension. Madeleine kommer närmast från SJ där hon var vice VD. Hon har tidigare varit vice VD på SL samt VD för SAS Ground Services Sweden.

I en kartläggning konstaterar beredskapsmyndigheter att behoven av säker kommunikation via satellit ökar kraftigt under de närmaste två till fem åren.

Polisförbundet växer – under förra året ökade antalet yrkesverksamma poliser med 2 procent.

Om du vistas i Stockholms skärgård vecka 37, 38, 42 och 43 kan du möta flera av Kustbevakningens båtar i höga farter.

Kustbevakningens nya generaldirektör är på plats. Lena Lindgren Schelin tar över i ett läge där samhällsutvecklingen och omvärlden ställer höga krav i uppdragen miljöräddning till sjöss och sjöövervakning.

ANNONSER