Webb-tv från am­bu­lans ger snabbare hjälp

KRIS­TI­AN­STAD. Re­gi­on Skåne har läm­nat in en an­sö­kan till läns­sty­rel­sen om att ha in­ter­na webb­sänd­ning­ar – di­rekt ini­från am­bu­lan­ser­na. Syf­tet är att för­be­re­da sjuk­hus­per­so­na­len på bäs­ta tänk­ba­ra sätt

Läs mer: http://www.nsk.se/article/20140223/HASSLEHOLM/140229773/-/webb-tv-fran-ambulans-ger-snabbare-hjalp