REGION ÖSTERGÖTLAND / LYSSNA / Räddningstjänsten i Östra Götaland påverkas av det grova våldet i arbetet.